بایگانی/آرشیو برچسب ها : کارگران

حضور نیروهای کاری در عمل تجهیز کارگاه

حضور نیروهای کاریدر عمل تجهیز کارگاه از آنجا شروع می شود که اگر مسائل فنی را کنار بگذاریم و بخواهیم پیرامون امکانات و تجهیزات نیروهای انسانی کارگاه ها صحبت کنیم قطعا حضور نیروهای کاری در عکل تجهیز کارگاه، سرفصل شروعی این ماجرا می باشد. کارگران یا سایر نیروهای اجرایی پروژه می باست برای بازده ای هر چه بهتر خروجی های ... بیشتر بخوانید »

موارد ایمنی استفاده از داربست ها

موارد ایمنی استفاده از داربست ها به گونه ای است که پیمانکار موظف است مراحل حفاظت و ایمنی کارگران را در حین کار فراهم نماید. پیمانکار باید وسایل حفاظتی فردی را در اختیار کارگران قرار دهد. استفاده از کلاه و کمربند ایمنی که یک سر آن به کمر کارگر و سر دیگر آن به محل مناسبی متصل شده باشد، برای ... بیشتر بخوانید »