حضور نیروهای کاری در عمل تجهیز کارگاه

حضور نیروهای کاریدر عمل تجهیز کارگاه از آنجا شروع می شود که اگر مسائل فنی را کنار بگذاریم و بخواهیم پیرامون امکانات و تجهیزات نیروهای انسانی کارگاه ها صحبت کنیم قطعا حضور نیروهای کاری در عکل تجهیز کارگاه، سرفصل شروعی این ماجرا می باشد. کارگران یا سایر نیروهای اجرایی پروژه می باست برای بازده ای هر چه بهتر خروجی های انجام شده، لااقل از نیازهای ابتدایی کوچکی مانند: غذا، مسکن و بهداشت به بهترین شکل ممکنه برخوردار باشند.

در زمینه غذایی می بایست به اندازه حجم کاری که قرار است در ادامه صورت پذیرد، غذا مناسب نیز در اختیار کارگران و سایر نیروهای شاغل در پروژه قرار بگیرد. همچنین محل یا سالن غذا خوری و منظور کردن زمان کافی برای خوردن غذا نیز از دیگر مسائل مربوط به همین قضیه می شود!

مسکن کارگران و نیروهای انسانی پروژه باید دارای محیطی امن و حتی المقدور مقاوم در برابر تغییرات جوی، باد، باران، سرما و گرما باشد همچنین لازم است اوقات فراغت کارکنان باید به نحوی مناسب پر شود همانند: آموزش مرتبط با کار در ساعات فراغت، توسط مسئولین فنی، نه تنها موجب افزایش سرعت کار است، بلکه در پایان باعث رشد کارگران نیز خواهد شد.

به عنوان کلام آخر باید خاطر نشان کرد که پیمانکار باید تسهیلات رفاهی و بهداشتی تمام نیروهای شاغل در پروژه را متناسب با تعداد افراد و موقعیت محلی در نظر گیرد. ساختمان های موقت باید ضوابط ایستایی لازمه را دارا باشند و از نور کافی برخوردار باشند. پیمانکار باید وسایل کمک های اولیه و نیز برخی داروهای ضروری را برای افراد فراهم نماید تا در صورت بروز حوادث در دسترس قرار گیرند، در نقاطی که ۵۰ نفر و یا بیشتر مشغول کار هستند می بایست حداقل یک نفر مسئول کمک های اولیه در محل حضور داشته باشد و لازم است که این شخص آموزشهای مربوطه را دیده باشد تا در صورتی که افراد سانحه دیده و یا در حین کار مریض شدند، قبل از مراجعه به پزشک دچار مشکل نشوند. در جایی که بیش از ۱۰ و کمتر از ۵۰ نفر مشغول کار هستند، یک جعبه کمک های او لیه مناسب و مجهز کفایت می کند. در کلیه کارگاه ها باید آب آشامیدنی سالم به مقدار کافی در دسترس قرار گیرد، همچنین باید به تعداد کافی دستشویی، توالت و دوش طبق اصول بهداشتی برای کارکنان مهیا باشد . به ازای هر ۲۵ نفر، باید حداقل یک توالت تا ۱۰۰ نفر و از ۱۰۰ نفر به بالا به ازای هر ۳۵ نفر اضافی یک توالت در نظر گرفته شود و همچنین  شستشو و گندزدایی مرتب توالت ها الزامی می باشد!

موارد ایمنی استفاده از داربست ها

موارد ایمنی استفاده از داربست ها به گونه ای است که پیمانکار موظف است مراحل حفاظت و ایمنی کارگران را در حین کار فراهم نماید. پیمانکار باید وسایل حفاظتی فردی را در اختیار کارگران قرار دهد. استفاده از کلاه و کمربند ایمنی که یک سر آن به کمر کارگر و سر دیگر آن به محل مناسبی متصل شده باشد، برای کار روی سکوهای مرتفع، از نکته های الزامی است . کارگرانی می توانند روی سکوهای مرتفع مشغول به کار شوند که از نظر روحی و جسمی از سلامت کامل برخوردار باشند.
در مواقعی که هوا طوفانی است و باد شدید می وزد، باید از کار کردن کارگران روی داربست جلوگیری شود. همچنین در مواردی که روی جایگاه داربست برف یا یخ وجود داشته باشد، نباید کارگران روی آن کار کنند، مگر اینکه برف یا یخ را کاملاً برداشته و ماسه نرم روی آن بریزند تا از سر خوردن کارگران جلوگیری به عمل آید! وقتی کارگران در طبقات مختلف داربست مشغول کار هستند باید طبقات زیرین دارای توری مناسبی باشند که از ریختن اتفاقی مصالح یا افتادن ابزار روی کارگران طبقات پایینی ممانعت شود.
هنگامی که در مجاورت خطوط نیروی برق احتیاج به نصب داربست باشد، باید قبلاً مراتب به اطلاع اداره برق برسد و برای جلوگیری از خطرات احتمالی باید تدابیر لازم در نظر گرفته شوند. مصالح ساختمانی نباید به مقدار زیاد روی سکوها انباشته شوند، مگر مصالحی که برای کار تدریجی مورد نیاز باشند. در داربست های معلق یا نوسانی، نباید از جایگاه برای انباشتن مصالح استفاده شود، همچنین در یک جایگاه، کار کردن بیش از دو نفر مجاز نیست.
لازم به ذکر است که بعد از اتمام کار روزانه باید تمامی ابزار و مصالح از روی داربست ها برداشته شوند. در موقع پیاده کردن داربست، باید تمامی میخ ها از قطعات پیاده و کشیده یا کوبیده شود و مصالح داربست در محل مناسبی انبار گردد.