کاربردهای خانه های پیش ساخته

ساختمان های کارگاهی پیش ساخته :

قطعاتی از اتاق های پیش ساخته یا ساختمان های پیش ساخته کارگاهی در کارخانه و در ابعاد استاندارد  ساخته می شود و در محل اجرای عملیات  ساختمان، نصب و اجرا می شود. ساختمان های پیش ساخته کارگاهی در مقایسه با نوع سنتی خود امکانات بیشتری دارد. از جمله این امکانات سرعت نصب بالا و یا مونتاژ و دمونتاژ ساختمان های پیش ساخته می باشد.

ساختمان های پیش ساخته کارگاهی به دلیل عدم محدودیت در طراحی و اجرا، امکان صرفه جویی در زمان را فراهم میکند.

کانکس های تجهیز کارگاه :

کانکس ها شبیه یک کارگاه متحرک هستند که در محل پروژه های ساختمانی، عمرانی، نفتی و محیط های کاری مکان مستقر شدن مهندسان و تکنسین ها و کارگران را فراهم میکند.

 امکانات کانکس های تجهیز کارگاهی عبارتند از:

سـیـسـتـم گرم کننده و خنک کننده، ، کـپـسـول آتش نشانی، انواع درب، سیستم تهویه پارتیشن MDF، فــایـلینگ، تخـتهای استـراحـت، کـابـیـنـت وقفسه و سرویس های بهداشتی

 تجهیز کارگاه : 

تجهیز پروژه های سد سازی، راه سازی، کارگاه های عمرانی و پروژه های ساختمانی در ساخت پتروشیمی ها و پالایشگاه ها، با بکارگیری متریال نوین ساختمانی انجام میگیرد.مانند انواع ساندویچ پانل ها که دراین روش ساخت خوابگاه های مهندسی و کارگری، ساختمانهای اداری، انبار هاو … که مورد نیاز است با سرعت بالا انجام شده و در کوتاه ترین زمان ممکن ساخت زیر ساختهای کارگاه برای حضور پرسنل شرکت، کارفرما و پیمانکاران در محل اجرای ساختمان های پیش ساخته و تجهیز کارگاه فراهم می شود. صرفه جویی در هزینه های ساخت ونگهداری، سرعت در بهره برداری و همچنین امکان بکار گیری مجدد این ساختمانها در پروژه های بعدی میگردد از مزیت های استفاده از ساختمانهای پیش ساخته در تجهیز کارگاه میباشد.