معیارهای طراحی جانمای تجهیز کارگاه

از معیارهای طراحی جانمای تجهیز کارگاه می توان به مواردی همانند: تردد، آلودگی صوتی، جهت وزش باد، بلایا و نزولات آسمانی و همچنین نور لازم برای کارگاه اشاره داشت. حال ما قصد داریم با پرداختن مقدار کم اما مفیدی در مورد هر کدام از این معیارها، شما عزیزان را بیشتر با معیارهای طراحی جانمایی تجهیز کارگاه آشنا گردانیم؛
معیار تردد:
حداقل نمودن اتلاف وقت کارکنان با کاهش مسافت تردد داخلی و خارجی
قرار دادن ساختمان های با بیشترین تردد در کنار هم مانند ساختمان های مدیریت اداری و مالی و همچنین کارفرما و مشاور
قرار دادن ساختمان های با تردد کم در مکان های دورتر مثل خوابگاه ها
قرار دادن ساختمان های با مراجعه کنندگان خارج از کارگاه در نزدیک درب ورودی مانند انبار، ایستگاه سوخت رسانی و سیلوها
معیار آلودگی صوتی:
قرار دادن محل استراحت کارکنان و ساختمان های اداری دورتر از محل های پر سر و صدا
معیار جهت باد:
کاهش آلودگی زیست محیطی محوطه کارگاه با قرار دادن تاسیسات دارای گرد و خاک مانند سنگ شکن و سیلوی سیمان در نوک فلش جهت بادهای غالب
معیار بلایا و نزولات آسمانی:
طرح جانمایی کارگاه باید به گونه ای باشد که ریزش نزولات آسمانی موجب لجنی شدن و باتلاقی شدن کارگاه نشود.
 و در آخر هم معیار نور:
یکی از نیازمندی های انسان برای فعالیت در محیطی آرام و بدون تنش بوده و در صورتی محیط کارگاه از محدودیت های خاصی برخودار باشد حتی المقدور باید دفاتر کار از نور کافی برخوردار باشند!

در پایان لازم به ذکر است که گفته شودغ معیارهای بسیار در طراحی جانمایی تجهیز کارگاه دخالت دارند، اما از لحاظ دسته بندی و قرار دادن در یک دسته، ۵ معیار مذکور از عمده ترین مباحث در نظر گرفته شده در طراحی جانمایی تجهیز کارگاه ها می باشد که قطعا با وجود پیشرفت های حاصله در تمامی این دسته ها، اکنون طراحی جانمایی بسیار آسان تر از قبل شده است.