مسئله جذب نیروهای بومی در تجهیز کارگاه

مسئله جذب نیروهای بومی در تجهیز کارگاه شاید به ظاهر مسخره به نظر بیاید که چرا اصلا ما بین کارگران و نیروهای کاری بومی و غیر بومی که همه از یک ملیت و یک سرزمین می باشند، سوای نیروهای کاری برون مرزی، تفاوت قائل می شویم؟! اما در ادامه با متوجه شدن مزایای نیروهای بومی و دردسرهای نیروهای غیر بومی، خواهیم فهمید که چرا باید این تفاوت را قائل بشویم و به سراغ جذب نیروهای بومی در هر جایی که کارگاه برپا می شود، برویم.

مزایای استخدام و به خدمت گرفتن نیروهای بومی هر منطقه برای امر تجهیز کارگاه:

مایل به استراحت در ایام تعطیل
استفاده از مرخصی های کوتاه مدت
وجود روابط خانوادگی و طایفگی در نیروگاه
ارزانی دست مزدها
عدم وجود مشکل خوابگاه
عدم وجود مشکل رفت و آمد
دسترسی آسان
عدم توانایی لازم انجام کار
تامین خواسته های ارگان های محل، به ویژه اداره کار
مزایا ومعایب استخدام و به کار گیری نیروهای کاری غیر بومی در امر تجهیز کارگاه:
تمایل به کار در تمامی ایام به ویژه تعطیلات
تمایل به کار پس از اتمام نوبت کاری
بالا بودن دستمزد های نسبتا بالا
مشکلات خوابگاه
مرخصی های طولانی
مشکلات رفت و آمد به محل زندگی
مشکلات نامطلوب دسترسی به هنگام رفتن به مرخصی
توانایی انجام کار
ایجاد مشکلات محل، به ویژه اداره کار