مسائل ایمنی اسکلت های فلزی کارگاه

مسائل ایمنی اسکلت های فلزی کارگاه به طور کلی به دو بخش؛ نصب قطعات و جوشکاری تقسیم می شود که ما در این پست قصد توضیح هر کدام را به طور مختصر و مفید را کرده ایم.

  • نصب قطعات: برای بالا بردن تیرآهن ها باید از کابل یا طناب های محکم استفاده شود، برای جلوگیری از خمش بیش از حد کابل، باید چوب یا وسیله دیگری بین تیر و کابل قرار داده شود. لازم به ذکر است که به هیچ عنوان نباید از زنجیر برای بالا بردن تیرآهن استفاده شود. در موقع نصب ستون ها، تیرها و به طور کلی قطعات فلزی قبل از جدا کردن نگهدارنده قطعات، باید حداقل نصف تعداد پیچ و مهره ها بسته شده و یا جوشکاری لازم انجام شده باشد. قبل از نصب یک تیر روی تیرآهن دیگر، باید تیر زیرین صد درصد پیچ و مهره یا جوشکاری شده باشد وهمچنین خرپا هنگام نصب باید به وسیله نگهدارنده روی پایه قرار گیرد و پس از نصب مهارهای لازم و اطمینان از پایدار بودن آن از نگهدارنده جدا شود. در هنگام بارندگی شدید، وزش بادهای سخت و یخبندان باید از نصب و برپا کردن اسکلت فلزی خودداری شود. در نصب قطعات فلزی همواره خطرات جانی وجود دارد، از این رو باید تمامی نکات ایمنی رعایت شوند. در نصب مقدماتی به کمک پیچ و مهره و یا جوش غیر از مواردی که بادبندهای کافی به طور دائم در اسکلت تعبیه شده، باید از مهارها و بادبندهای موقت و مستحکم، تا زمانی که ایمنی ایجاد شود، برای مقابله با تنش های نصب، مانور کارگران و نهایتا جلوگیری از سقوط قطعات فلزی، استفاده شود.

 

  • جوشکاری: کابل های دستگاه جوشکاری الکتریکی، باید دارای روپوش عایق و مطمئن و بدون زدگی باشند. جوشکاری الکتریکی با استفاده از داربست های آویزان، که با کابل نگهداری می شوند، مجاز نمی باشند! برای جلوگیری از ناراحتی های ناشی از اشعه برای سایر افراد، باید جوشکاری در مکانی محفوظ انجام گیرد. هنگام جوشکاری با قوس الکتریکی، نه تنها نور زیاد چشم را ناراحت می کند، بلکه اشعه نامرئی، ماورای بنفش و مادون قرمز که از قوس الکتریکی ساطع می شوند نیز برای چشم و پوست خطرناک هستند و نباید به طور مستقیم از فاصله کمتر از ۱۵ متر به شعله نگاه کرد. هنگام جوشکاری باید از ماسک جوشکاری که دارای شیشه های مخصوص محافظ چشم است استفاده شود، تیرگی شیشه های ماسک بسته به شدت جریان های مختلف متفاوت می باشد. هنگام جوشکاری با قوس الکتر یکی برای جلوگیری از سوختگی دست و آثار زیانبار اشعه، باید از دستکش های چرمی استفاده شود. برای جلوگیری از سوختن لباس، باید از پیشبند چرمی و در صورتی که جوشکاری در حالت عمودی انجام می شود، از جلیقه چرمی استفاده شود . هنگام تمیز کردن پوسته های روی جوشکاری با برس و چکش گلزن، برای جلوگیری از برخورد پوسته ها با چشم باید از عینک سفید مخصوص استفاده شود.