موارد ایمنی در کار بتن ریزی و بتن پاشی

موارد ایمنی در کار بتن ریزی و بتن پاشی بسیار زیاد و مفصل می باشد که ما در اینجا قصد داریم به طور خلاصه اطلاعات مفیدی را در این باره خدمت شما دوستان گرامی ارائه کنیم؛

یک، رعایت موارد ایمنی در بتن ریزی:

کارگرانی که به طور مداوم با سیمان کار می کنند، باید به ماسک حفاظتی و دستکش مجهز باشند و همچنین افرادی که پیرامون اندود و چکشی کردن بتن کار انجام می دهند، باید به عینک، دستکش لاستیکی، زانو بند و ماسک حفاظتی مجهز شده باشند. در کارهای بتنی که لازم است با اسید کار شود، باید به کارگران در مورد خطرات اسید هشدار داده شود و وسایل حفاظتی مناسب در اختیار آنان نیز قرار داده بشود!

دو، رعایت موارد ایمنی بتن پاشی:

مسئولان دستگاه بتن پاش و تزریق سیمان، باید حتما از عینک ایمنی استفاده نمایند، فشار هوای این دستگاه ها نباید از مقادیر مذکور در دستورالعمل ها ذکر شده، تجاوز نماید. همچنین برای حمل بتن با لوله به خصوص در فواصل زیاد و هوای سرد، نباید کسی در فاصله ای کمتر از ۱۰ متر از خروجی لوله در مسیر بتن قرار گیرد.